Friday, June 3, 2011

Տարեդարձից հետո


Ահա և բոլորը գնացին, 
մնացին միայն կեղտոտ ափսեները,մոխրամանները, 
և մենք՝ երկուսով, 
ինչ հրաշալի է իմանալ, 
որ դու 
գիշերամուտին, 
ինձ հետ մենակ ես մնացել, 
դու չես հեռացել. 
անկողինը բաց է, 
և կրկին 
ձգտում ենք իրար 
և առավոտյան, նորից ծիծաղելով, 
մենք արթնանում ենք միասին: 

No comments:

Post a Comment